Марвена ООД – Заедно в грижата за диабета

Accu-chek Softclix

Описание на продукта

Устройство тип писалка с въртяща се капачка на върха, с 11 фиксирани настройки за дълбочина на убождане за различни типове кожа. То е малко и лесно за работа, с възможност за зареждане и убождане с една ръка.

Важна информация за здравето и безопасността

Това убождащо устройство е предназначено за употреба от един пациент. Съществува риск от предаване на инфекции или кръстосано заразяване, ако се използва от други хора, дори от членове на семейството. Следователно това убождащо устройство не е подходящо за професионална употреба в здравни заведения и институции. Съхранявайте го далеч от деца под 3 години.
ТЕГЛО

Приблизително 21 g

ИГЛА

Диаметър 0,4 мм

ДЪЛБОЧИНА НА ПРОНИКВАНЕ

От 0,8 до 2,3 мм

КОМФОРТ

11 опции за настройки за дълбочина на проникване

Начин на употреба

  • Убождащото устройство Accu-chek Softclix работи само с игли Accu-chek Softclix
  • Свалете капачката от устройството
  • Поставете нова игла в държача за игли и я натиснете навътре, докато щракне
  • С въртеливо движение отстранете защитното капаче върху иглата
  • Върнете капачката на устройството и я натиснете, докато щракне
  • Завъртете капачката на желаната от вас позиция за дълбочина на убождане
  • Натиснете бутона в другия край на убождащото устройство надолу, докато щракне, за да заредите механизма
  • Притиснете върха на убождащото устройство отстрани към пръста
  • Натиснете жълтия бутон по средата на устройството, за да освободите механизма и да се осъществи убождане
  • При смяна на иглата свалете капачката и издърпайте напред ежектора, той автоматично избутва иглата извън убождащото устройство